Vlaardingen: huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten, de stand van zaken

Het college van B&W heeft de raad geïnformeerd over de huidige en toekomstige huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten. Op dit moment wonen veel arbeidsmigranten geconcentreerd op een bepaald aantal plekken. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het convenant huisvesting arbeidsmigranten, dat is ondertekend door een aantal uitzendbureaus, woningcorporaties, huisvesters en de gemeente Vlaardingen. De gemeente faciliteert in het kader van het convenant, conform Coalitieakkoord, 300 woningen. Door de arbeidsmigranten op een beperkt aantal plekken te huisvesten wordt leefbaarheid bevorderd. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie