Vlaardingen: raad akkoord met voorstel huisvesting arbeidsmigranten

Vlaardingen kiest ervoor arbeidsmigranten onderdak te bieden in speciale woonvoorzieningen. De gemeenteraad stelde zich gisteren op achter een plan van B&W, aldus de verslaggever van Vlaardingen24.

Gisteravond werd het huisvestingsvoorstel voor arbeidsmigranten besproken door de raad. De kern ervan was het vaststellen van drie locaties: het gebouw van daklozenopvang De Elementen aan de Nijverheidsstraat, het leegstaande voormalige gebouw van Hydro Agri aan de Deltaweg en een nu nog braakliggend terrein op bedrijventerrein De Vergulde Hand. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie