VNG-factsheet Aanpak problematiek (EU-) arbeidsmigranten

Gemeenten krijgen vaak te maken met de behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten van binnen en buiten de EU. Het gaat veelal om werknemers die in de gemeente of de regio werken. Werkgevers (vaak uitzendbureaus) zorgen nog te vaak voor illegale huisvesting. Gevolgen hiervan zijn risicovolle woonsituaties en zelfs vormen van uitbuiting. Het spreekt voor zich dat gemeenten hiervan overlast ondervinden. Een deel van deze problematiek blijft zonder regie; onderzoek en aanpak zijn onzichtbaar. Om het probleem effectief te bestrijden, is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen.

Deze factsheet gaat in op de vraag wat het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voor u doen? Uiteindelijk draagt de ondersteuning van het KCHN eraan bij dat gemeenten de problematiek – samen met de onderkende partners – succesvol, proces gestuurd en structureel kunnen oppakken.

download VNG-factsheet Aanpak problematiek (EU-) arbeidsmigranten>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving