VNG-standpunten arbeidsmigratie geactualiseerd

Naar aanleiding van het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten hebben we in 2020 standpunten geformuleerd over veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Nu, ruim drie jaar later, zijn er al veel zaken in werking gezet. Daarom hebben we onze standpunten geactualiseerd. De verwachting is dat dit de komende tijd  tot verbeteringen voor de individuele arbeidsmigrant leidt en de rol die gemeenten hierin kunnen vervullen.

De problematiek rondom arbeidsmigranten verschilt tussen gemeenten. Een gedeelte van de inleners, uitzendbureaus, intermediairs en huisvesters overtreedt stelselmatig de regels of zoekt de grenzen op. De vraag vanuit bedrijven naar arbeidsmigranten is blijvend en zal de komende jaren blijven stijgen. Arbeidsmigranten verrichten werkzaamheden waarvoor wij in Nederland lastig mensen kunnen vinden en zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid