VNG: welke implicaties heeft het tweede advies van het aanjaagteam voor gemeenten?

Al in 2011 heeft de commissie Koopmans adviezen gegeven om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Deze hebben tot op heden zeer beperkt geleid tot veranderingen, terwijl het aantal arbeidsmigranten door de vraag van bedrijven is toegenomen. De coronacrisis heeft wederom bevestigd dat arbeidsmigranten een kwetsbare doelgroep zijn. De problematiek verschilt tussen gemeenten. Een gedeelte van de inleners, uitzendbureaus, intermediairs en huisvesters overtreedt stelselmatig de regels of zoek de grenzen op.

Bestuurlijke standpunten VNG arbeidsmigranten december 2020>

Bedrijven hebben een vraag naar arbeidsmigranten. De vraag is blijvend. Arbeidsmigranten verrichten werkzaamheden waarvoor wij in Nederland lastig mensen kunnen vinden en zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Er is overwegend een slechte beeldvorming in Nederland rondom arbeidsmigranten. Deze beeldvorming zorgt ervoor dat het vaak moeilijk is om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Vaak wordt gevreesd voor grote groepen arbeidsmigranten in te kleine en slechte woonruimten en overlast. Dit terwijl er ook veel goede voorbeelden zijn van huisvesting. Wanneer de adviezen van het aanjaagteam leiden tot aanpassingen in beleid en regelgeving dan is het de verwachting dat dit een grote impact heeft op gemeenten zowel organisatorisch, financieel als politiek-bestuurlijk. Veel gemeenten zijn momenteel opzoek naar oplossingen om het vraagstuk rondom arbeidsmigranten het hoofd te bieden. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie