Voorlichtingsvideo SNF: belang controles huisvesting voor arbeidsmigranten

Stichting Normering Flexwonen geeft het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uit. Of een onderneming aan de set eisen voor registratie voldoet, wordt gecontroleerd middels inspecties. Deze inspecties worden jaarlijks op de locaties waar arbeidsmigranten wonen uitgevoerd. SNF toetst vooral op leefbaarheid (ruimte, voorzieningen) en veiligheid. Met name leefbaarheid wordt op deze wijze door geen enkele andere instantie getoetst. Daarmee biedt SNF iets extra’s ten opzichte van bijvoorbeeld gemeentelijke controles op het Bouwbesluit.

Maak daarom gebruik van SNF waar het kan, en maak het keurmerk voorwaarde bij vergunningverlening. SNF controleert op de leefbaarheid van de locaties, op dit moment nog met steekproeven, maar in de loop van 2021 starten we met 100% controle, dus periodieke inspectie van álle locaties. Bekijk voor meer informatie onderstaande video of neem direct contact met ons op via info@normeringflexwonen.nl.

https://youtu.be/fWYhEPvstPI

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie