Voormalig klooster Stella Maris, Steenbergen

Eind 2009 heeft Goodmorning Uitzendorganisatie het voormalige kloostercomplex Stella Maris aangekocht met als doel om uitzendkrachten te huisvesten. Het kloostercomplex diende voorheen ook al voor huisvesting van ongeveer 200 arbeidsmigranten. Het huidige kloostercomplex was echter niet leefbaar voor de uitzendkrachten, vandaar dat er voor gekozen is om het complex flink op te knappen en opnieuw in te richten. Het nu bewoonde deel, bestaande uit 31 pensionkamers, 2 grote ontspanningsruimtes en een beheerdersruimte, is begin 2011 opgeleverd.

stella-maris

Op dit moment is Bouwbedrijf Gelens volop bezig met de bouw van de tweede fase. Donderdag 29 september 2011 hebben Wethouder van Geel en directeur John van der List officieel de eerste paal de grond in geboord. De tweede fase bestaat uit een nieuwe vleugel die volledig volgens het bestemmingsplan ruimte gaat bieden voor nog eens 280 logŽplaatsen. Hierdoor ontstaat er een pension voor 400 arbeidsmigranten met voldoende ontspanningsmogelijkheden die aan alle eisen voldoen die gesteld zijn door de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) in het Certified Flex Home Certificaat, dat Exotic Green in bezit heeft. Welberg merkt weinig van honderd PolenHebben de bewoners van Welberg last van de honderd Polen, die sinds mei 2011 in het voormalige kloostercomplex Stella Maris wonen?Ingrid van Wesel, bestuurslid van de plaatselijke dorpsraad, laat er geen misverstanden over bestaan. ‘Nee, wij ervaren totaal geen overlast van deze mensen.’ Volgens Van Wesel wonen ze er mooi, kunnen ze ’s avonds na het werk een biljartje leggen in combinatie met het nuttigen van een ijskoud Pools biertje.De dorpsraadvertegenwoordigster benadrukt wel dat er momenteel ‘slechts’ 110 Polen in Stella Maris wonen. Pas in de zomer, als de nieuwe woonvleugel klaar is, ontvangt ‘de Welberg’ nog een keer 290 seizoenarbeiders binnen haar grenzen. Dan pas zal blijken hoe de verhouding van vierhonderd Polen en ruim 1100 Welbergenaren zich in de praktijk ontwikkelt.

Bron: BN de Stem

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie