Voorstel gezamenlijke aanpak huisvesting arbeidsmigranten, SRE

De bijgevoegde notitie gaat over de gezamenlijke aanpak huisvesting lage-loon-arbeidsmigranten binnen Samnewerkinsgverband Regio Eindhoven.

dowloand dit artikel

De aanwezigheid van lage-lonen-arbeidsmigranten is permanent. Zij vragen tijdelijke of zelfs structurele woonruimte. Een steeds groter wordend deel vestigt zich hier permanent. Zij dienen benaderd te worden als een gewone woningzoekende. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van denken: minder vanuit problemen, meer vanuit kansen en met lange termijn oplossingen in plaats van ad hoc maatregelen en tussenoplossingen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: