Wageningen: oproep college om te bouwen voor senioren, starters, statushouders en jonge tweeverdieners

In het najaar van 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. Uit de Woonvisie blijkt een grote vraag naar sociale- en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor senioren, starters, statushouders en jonge tweeverdieners in Wageningen.

De gemeente Wageningen gaat daarom alle nieuwe bouwplannen toetsten aan de belangrijkste uitgangspunten en de doelgroepen uit de Woonvisie. Alle ontwikkelaars worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan deze vraag naar woningen. Het college van B&W vindt het van belang dat in alle bouwplannen woningen worden gerealiseerd waar op dit moment veel vraag naar is. Het toevoegen van de juiste woningen vergroot bijvoorbeeld de keuzevrijheid voor senioren. Daarnaast maken starters op de woningmarkt meer kans als er meer mensen verhuizen naar een andere woning. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen