Welkome gast of grote last? Een kwalitatief onderzoek naar MOE-landers in Veghel

Er zijn reeds enkele landelijke onderzoeken uitgevoerd naar de huidige situatie van de MOE-landers in Nederland. Steeds vaker zijn er echter ook gemeentes die inzicht willen krijgen in de stand van zaken omtrent deze groep in hun gemeente. Zo ook de gemeente Veghel.

download onderzoek

Door middel van beleidsstukken en interviews met Poolse respondenten en Nederlandse instellingen is in dit onderzoek informatie verkregen over de huidige situatie van MOE-landers in de gemeente Veghel, waarmee op basis van vier domeinen een beeld kan worden geschetst over hun problemen en bijbehorende oplossingen, wensen en behoeften. De vier domeinen die in deze studie centraal staan, zijn: werken, wonen, vrijetijdsbesteding en educatie & taal.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Voorwoord
1. Inleiding
2. Theoretisch kader
3. Methode
4. Analyse
5. Discussie
6. Conclusie

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid