Werkplaats Wonen MRE: huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten

n de deelsessie van de Werkplaats Wonen op 25 februari jl. stond de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten centraal. Twee thema's zijn besproken: Gaat de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders ten koste van het aanbod van woningen voor reguliere woningzoekenden? De mogelijkheid van een Regionaal Migranten Informatie Punt.

Beide thema’s werden toegelicht, door de heer Bloemsma van de provincie Noord-Brabant, resp. mevrouw Van der Veerdonk van corporatie Thuis!, de heer Wessels van het SRE/de Metropoolregio Eindhoven, de heer Tönissen, wethouder Eersel en mevrouw Driessen van Srada. De heer Stienen, voorzitter van de Stuurgroep arbeidsmigranten, leidde het gesprek. In de bijlage treft u de presentaties die zijn gegeven. Lees verder (de link naar de bron is inmiddels niet meer actief).

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.   

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie