West-Brabant aan de slag met regionale opgave arbeidsmigranten

De Regio West-Brabant staat voor de opgave om samen met gemeenten en betrokken partijen te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor de naar schatting 17.000-21.000 arbeidsmigranten die economisch aan deze regio gebonden zijn.

Circa de helft van deze groep is al goed gehuisvest. Bij de andere helft moet de huisvesting verbeterd worden door legalisering van acceptabele huisvestingsituaties of door het bieden van alternatieven voor onacceptabele niet te legaliseren situaties. De regio gaat samen met betrokken partijen een actieplan maken, waarin onder meer afspraken tussen gemeenten over de opvang van arbeidsmigranten worden vastgelegd. Dit actieplan is in juni gereed. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie