West-Brabant: arbeidsmigranten goed, veilig en humaan gehuisvest

De Regio West-Brabant heeft afgelopen jaar samen met de provincie Noord-Brabant en het ministerie van BZK de omvang en ontwikkeling van het aantal economisch gebonden (zowel woonachtige als werkzame) arbeidsmigranten voor de regio inzichtelijk gemaakt. Afspraken daarover zijn gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO).

De regiobestuurders hebben de aantallen zoals genoemd in het rapport ‘Huisvesting Arbeidsmigranten in West-Brabant: Goed, Veilig en Humaan’ als de richtinggevende gezamenlijke kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor de regio vastgesteld. In de regio West-Brabant gaan ze 4750 bedden extra of als vervanging realiseren en worden 4750 bedden gelegaliseerd. De regio neemt tot het jaar 2020 om de opgave te realiseren. Alle 19 regiogemeenten dragen hieraan hun steentje bij. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid