Westland checkt overbewoning migranten

Het team Bouw- en woningtoezicht van gemeente Westland voert deze maanden controles uit op overbewoning en illegale onderhuur van panden waar arbeidsmigranten wonen.

De controles worden jaarlijks uitgevoerd in het kader van het project ‘Handhaving illegale huisvesting arbeidsmigranten’. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: