Westland: Omwonenden van Polenhotel Tiendweg moeten inspraak krijgen

Het leegstaande pand van tuinbouwadviesbureau AAB aan de Naaldwijkse Tiendweg staat op de nominatie om arbeidsmigranten te huisvesten.

Daarvoor is bij de gemeente een aanvraag gedaan. LPF Westland wil daarom van het college van B&W weten of die zich gaat houden aan het geldende protocol voor dit soort gevallen. Daarvoor hebben Dave van der Meer en Peter Voskamp schriftelijke vragen gesteld. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie