Westland: stimuleren inschrijving in GBA

De gemeente Westland organiseert sinds juni 2011 in „Polenhotels€Ÿ, bij ondernemers en op het gemeentehuis avonden om arbeidsmigranten in hun moedertaal te informeren over de GBA en hen direct in te schrijven in de GBA.

Sinds 15 juni 2011 zijn op deze manier meer dan 4.000 arbeidsmigranten ingeschreven. In onderstaande artikelen staat de Wetslandse aanpak beschreven.

artikel Een Westlandse oplossing,(deel 1), B&R, nr7/8, juli/augustus 2011
artikel Een Westlandse oplossing (deel 2), B&R, nr11/12, december 2011

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: