Wet goed verhuurderschap

De Kamer bespreekt met minister De Jonge (Volkshuisvesting) een wetsvoorstel dat vastlegt wat goed verhuurderschap is. Ook krijgen gemeenten meer opties om misstanden te bestrijden.

Excessieve huren, intimidatie, illegale verhuur, slechte huisvesting van arbeidsmigranten en gebrekkig onderhoud. Met het wetsvoorstel komen er meer mogelijkheden, met name voor gemeenten, om dit soort misstanden bij verhuur aan te pakken. Ook komt er bij gemeenten een meldpunt waar huurders terechtkunnen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beheer, Beleid, Wetten en regels