Wetsvoorstel vaste huurcontracten: huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer norm

Het wetsvoorstel vaste huurcontracten heeft als doel huurders beter te beschermen. De kern van het wetsvoorstel is dat het in principe niet meer mogelijk is om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Dat geldt zowel voor zelfstandige woonruimten als voor onzelfstandige woonruimten (kamers). Met deze wet wordt de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren (zonder huurbescherming) afgeschaft.

Voor woningcorporaties verandert er niet veel. Het blijft mogelijk om doelgroepencontracten en contracten op basis van de Leegstandwet te sluiten. Wat betreft tijdelijke verhuur geldt dat voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten alleen nog tijdelijke huurovereenkomsten van 2 jaar of korter mogen worden gesloten met dezelfde specifieke categorieën personen als onder de huidige wetgeving. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Wetten en regels