Wierden: concept beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten

Op maandag 17 december jl. was er een informatiebijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Wierden. Hier hebben wij een conceptbeleidsnotitie toegelicht. De concept beleidsnotitie en de presentatie vindt u onderaan dit bericht. NB. De gemeenteraad moet de notitie nog vaststellen. Dit staat gepland voor januari 2013.

download beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten, gemeente Wierden 
download presentatie beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten. 17 december 2012

In de gemeente Wierden wonen en werken ongeveer 250 arbeidsmigranten. Dit zijn veelal mensen uit Oost Europa. Een groot deel van deze mensen woont (tijdelijk) op een recreatiepark en/of een camping. Wij vinden dit een ongewenste situatie omdat deze locaties bedoeld zijn om er te recreëren en niet om er permanent te wonen.

Wij zien het als onze plicht om arbeidsmigranten te beschermen door een goede huisvesting mogelijk te maken, daarom hebben we een notitie gemaakt waarin dit geregeld is. Wij zien mogelijkheden in kleinschalige huisvesting door bijvoorbeeld kamerverhuur en bed- en breakfast-achtige constructies. Afhankelijk van de locatie mogen hier maximaal 8 personen wonen. In het buitengebied zou ruimte kunnen komen in Vrijkomende Agrarische Bebouwing, zoals schuren die leeg (komen te) staan. Op deze locaties mogen maximaal 50 personen gehuisvest worden.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. Inmiddels is de eerder opgenomen link naar het originele artikel niet meer actief.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: