Wijk en Aalburg: ‘huisvesting arbeidsmigranten Veldstraat van de baan’

'Eigenaren zien af van plan "huisvesting arbeidsmigranten" in het  pand Veldstraat 16a te Wijk en Aalburg.' Zo luidt de kop van de brief die de bewonersgroep van de Veldstraat heeft opgesteld.

In de afgelopen periode onstond veel onrust in de Veldstraat vanwege de voorgenomen plannen om aan 25 à 30 arbeidsmigranten op één locatie huisvesting te bieden. Tijdens de themabijeenkomst ‘huisvesting arbeidsmigranten’ in het dorpshuis in Veen, zegde burgemeester Naterop toe eerst nieuw beleid te zullen maken en tot die tijd geen besluiten te zullen nemen over initiatieven  en/of vergunningsaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie