Wonen buiten kantoortijd, SEV

Wonen buiten kantoortijd, handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen. Deze handleiding geeft inzicht in de achtergronden van het leegstandsprobleem en bespreekt hoe tijdelijke of permanente transformaties daarvoor een oplossing kunnen bieden.

bekijk deze publicatie 

Daarbij komen onderwerpen aan bod als de voorwaarden voor succesvolle transformaties, betrokken partijen en relevante wet- en regelgeving. Ook biedt de handleiding een stappenplan voor transformaties.

beknopte inhoudsopgave:

Deel I leegstand op de kantorenmarkt
– Waarom transformeren?
– Van kantoren naar wonen: permanente of tijdelijke transformaties
– Wet- en regelgeving
Deel II Handleiding voor transformaties
– Stappenplan voor transformaties

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: