Wonen urgent, SEV

De juridische (on)mogelijkheden van het realiseren van tijdelijke huisvesting. Nederland kent tal van groepen die op een bepaald moment een urgente huisvestingsvraag hebben die acuut moet worden opgelost.

download dit artikel

Vormen van tijdelijke huisvesting zijn daarvoor uitermate geschikt, maar er bestaat veel onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden. Deze tekst is bedoeld om hierin helderheid te scheppen. Hoe maak je tijdelijke huisvesting planologisch mogelijk, aan welke technische eisen moet deze voldoen en wanneer kan er strijd ontstaan met de milieuwetgeving?

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Ruimtelijke ordeningspoor: hoe kan het realiseren van tijdelijke huisvesting planologisch worden geregeld?
  3. Bouwspoor: aan welke bouwregels moet tijdelijke huisvesting voldoen?
  4. Milieuspoor: in hoeverre kan het realiseren van tijdelijke huisvesting strijd opleveren met de milieuwetgeving?
  5. Openstaande kwesties
Datum:
Dossier:
Onderwerp: