Woonvisie Westland en huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Westland heeft in haar woonvisie 2020-2030 ook een drietal projecten lopen met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten. Recent zijn er op Elsenbosch en de Tiendweg bedden voor arbeidsmigranten gerealiseerd. Voor het vervolg ligt de focus op het Hortihotel Westland, Park de Lier aan de Oostbuurtseweg en de Pilot huisvesting arbeidsmigranten op de tuinderspercelen.

Op  28 oktober 2020 is de vergunning aangevraagd voor herontwikkeling van het kantoor Horti Businesshotel naar 340 bedden voor arbeidsmigranten. De uiterste beslistermijn van de ingediende vergunning ligt op 1 maart. Er zijn er bezwaren aangekondigd  op de vergunning. Bekeken wordt of met planaanpassingen de bezwaren weg zijn te nemen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie