Zorgen over arbeidsmigranten niet weggenomen, verslag Luradebat 29 februari 2012

Onderbetaling, overlast, slechte huisvesting. De Kamer maakt zich zorgen over de problemen rond de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. In de afronding van het debat over de resultaten van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidmigratie slaagt minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) er niet in om alle zorgen weg te nemen.

De komst van ruim 300.000 Midden- en Oost-Europeanen heeft geleid tot een onderbetaalde en aan uitbuiting onderhevige onderklasse, vindt Ulenbelt (SP). Hij wil een uitzendvergunningplicht om de vele duizenden malafide uitzendbureaus te bestrijden. Als zo’n vergunningplicht nodig is, komt hij er, reageert minister Kamp. Van den Besselaar (PVV) gaat een stapje verder. Hij wil dat de overheid van malafide uitzendbureaus alle voordelen in geld en goederen afpakt.

Meldpunt
Van Hijum (CDA) wil de ogen voor overlast door arbeidsmigranten niet sluiten. Maar in het initiatief van de PVV, een meldpunt voor overlast door Midden- en Oost-Europeanen, kan hij zich niet vinden: “Wij moeten met open vizier strijden”. Mee eens, zegt Hamer (PvdA), die wil dat de minister afstand neemt van het meldpunt. Minister Kamp antwoordt dat hij in de EU heeft uitgelegd wat het beleid van het Nederlandse kabinet is.

Werklozen
Meer Nederlandse werklozen aan het werk. Dat is wat Van Hijum wil. Het toenemende personeelstekort in bouw en transport moet voortaan voor 25% ingevuld worden door mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Zo’n doel staat een beetje los van de werkelijkheid, vindt Kamp. Klaver (GroenLinks) vindt deze aanpak eenzijdig. Hij ziet meer in onderzoek naar de belemmeringen die werkgevers ondervinden bij het in dienst nemen van werklozen uit Nederland. Zo’n onderzoek wordt al gedaan, aldus Kamp.

Huisvesting
Malafide werkgevers die arbeidmigranten onder slechte omstandigheden en voor veel geld huisvesten? Hamer vindt dat dit voorkomen moet worden door wonen en werken van elkaar los te koppelen. Ingeval van keurige huisvesting door werkgevers ligt dat niet voor de hand, vindt Kamp. KoŸer Kaya (D66) stelt het tekort aan tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten aan de orde. Komt de minister samen met de corporaties met een actieplan? Minister Kamp: “Ik ben in gesprek met gemeenten en corporaties.”

Op 7 februari vond het eerste deel van dit debat plaats. De Kamer stemt op 6 maart over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid