Zundert: gedoogbeschikking tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten op een veilige, hygi‘nische en humane wijze worden gehuisvest bij het bedrijf waar zij werken. Het huisvestingsbeleid werd gedeeltelijk aangepast, waardoor meer mogelijkheden tot het huisvesten van arbeidsmigranten ontstaan. Een gedoogbeschikking blijft vereist.

download aanvraagformulier gedoogbeschikking arbeidsmigranten
download nachtregister arbeidsmigranten

Momenteel zijn er planologisch vaak geen mogelijkheden om de huisvesting wettelijk te regelen. Daarom heeft het college beleid vastgesteld om, onder voorwaarden, tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten bij agrariërs in het buitengebied mogelijk te maken d.m.v. een gedoogbeschikking. De gedoogbeschikking is persoons- en bedrijfsgebonden en heeft een tijdelijk karakter. Hierdoor wordt een start gemaakt met de verdere regulering van de huisvestingsmogelijkheden en het terugdringen van onwenselijke en / of illegale situaties. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: