Zundert: start landelijke pilot participatieverklaring arbeidsmigranten

De gemeente Zundert doet als eerste en enige West-Brabantse gemeente mee aan de landelijke 'pilot participatieverklaring' en wordt daarbij ondersteund door haar partner, de Regio West-Brabant. Samen willen zij zich sterk maken voor de integratie van arbeidsmigranten. De participatieverklaring is daarvoor een belangrijk middel: het is een overeenkomst tussen de ontvangende gemeente en de EU-nieuwkomer, met daarin een handreiking op het gebied van normen, waarden, rechten, plichten, taal, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting.

Officieel Startsein

Wethouder De Hoon-Veelenturf van de gemeente Zundert en de heer Paul Vermeulen, programmamanager Leefbaarheid Regio West-Brabant gaven op dinsdag 10 juni het officiële startsein van de uitvoering van de participatieverklaring. Dit gebeurde in de Sint-Anna kapel in Zundert.

Uitrol Participatieverklaring

In december 2013 zijn de voorbereidingen voor de pilot gestart en de afgelopen maanden is de participatieverklaring vormgegeven. Iedere gemeente heeft een lokaal deel aan deze verklaring toegevoegd. Vanuit de landelijke pilot worden aan iedere deelnemende gemeente middelen beschikbaar gesteld voor de uitrol. De pilot duurt tot en met december 2014.

Belang van integratie

Wethouder De Hoon-Veelenturf van de gemeente Zundert, in de regio bestuurlijk trekker m.b.t. arbeidsmigranten en verantwoordelijk voor deze pilot: ”In onze gemeente verblijft een groot aantal arbeidsmigranten. Dit aantal neemt de komende jaren nog verder toe. Het is overduidelijk dat zij van groot belang zijn voor de lokale en regionale economie. We sluiten onze ogen echter niet voor de neveneffecten. Door deelname aan de pilot willen wij laten zien dat wij de integratie van arbeidsmigranten pro actief in goede banen willen leiden. Ik vind het belangrijk dat arbeidsmigranten zich bewust worden van wat wij als ontvangende samenleving van ze vragen en wat zij van ons terug mogen verwachten. Als we ze helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving, plukken zowel zij als onze inwoners daar de vruchten van.”

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie