Arbeidsmigranten steeds meer verbonden met onze arbeidsmarkt, ABU 2014

Arbeidsmigranten raken steeds meer verbonden met onze arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), uitgevoerd door Conclusr Research, onder zijn leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Ze blijven relatief lang in ons land, hebben vaker een langer dienstverband dan de gemiddelde uitzendkracht, ze werken door het hele land en ze regelen steeds vaker zelfstandig woonruimte.

bekijk onderzoek
bekijk infographic

89.000 arbeidsmigranten worden door ABU-leden bemiddeld. Dat is bijna 13% van het totale aantal uitzendkrachten in Nederland. De ondervraagde leden verwachten een groei van 4% in het komende jaar. Verreweg het grootste deel van de arbeidsmigranten is afkomstig uit Polen (87,4%) en werken voor het overgrote deel in de logistiek (30%), de voedingsindustrie (25%) en de tuinbouw (21%).

Door het hele land

De flexmigranten die de ABU-leden jaarlijks bemiddelen, leveren door het hele land een bijdrage aan de economie. De meeste flexmigranten zijn evenwel werkzaam in Flevoland, Noord-Holland, Haaglanden en Noord-Oost Brabant.

Veel langere dienstverbanden

Opvallend is het relatief grote aantal langere dienstverbanden dat de arbeidsmigranten krijgen. Tijdelijke en vaste dienstverbanden (fase-B- en fase-C-contracten) komen twee keer zo vaak voor dan gemiddeld bij alle uitzendkrachten.

Zelfstandige huisvesting

Een op de vijf arbeidsmigranten blijft een halfjaar of langer ononderbroken in Nederland. Een grote meerderheid gaat tussen de twee en vijf keer naar het thuisland gedurende de periode dat ze in dienst zijn van het uitzendbureau. Steeds vaker regelen arbeidsmigranten zelfstandig huisvesting. Voor twee op de drie flexmigranten wordt huisvesting door de uitzendonderneming verzorgd. De uitzender laat zich in de meerderheid bijstaan door een woonbemiddelaar.

Positief

Al met al levert het onderzoek van de ABU een positief beeld op van arbeidsmigranten in het uitzendwerk. “We zien hierin een bevestiging van de waarde van arbeidsmigranten voor onze economie. Uitzenders investeren in hun buitenlandse arbeidskrachten met opleiding en langduriger dienstverbanden. Ondertussen zien we dat de arbeidsmigranten steeds zelfstandiger en zelfbewust optreden. De steeds vaker voorkomende scheiding tussen baan en bed is een goede en gezonde ontwikkeling”, aldus ABU-directeur Jurriën Koops.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid