Archiefpagina bijeenkomsten Stadsregio Rotterdam

Georganiseerde bijeenkomsten:

  • De gemeente Rotterdam heeft op 21 november 2012 een ‘Rotterdamse tafel’ gehouden met gemeente, huisvesters en werkgevers en een ‘loket’ ingesteld waar huisvesters en werkgevers met hun vragen aan de gemeente terecht kunnen
  • De gemeente Rotterdam heeft in 2013 besloten tenminste 2.000 extra plekken voor huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te gaan maken. In november van dat jaar vond opnieuw een bijeenkomst plaats met (deel)gemeenten, werkgevers en huisvesters om hieraan verder invulling te geven. Lees hier het verslag
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid