Werkconferentie Rotterdam: ‘Ik daag u uit zich bij ons te melden met goede initiatieven’

logo-rotterdamHoe kunnen we met elkaar vorm en inhoud geven aan 2.000 te realiseren tijdelijke huisvestingsplaatsen voor EU-arbeidsmigranten in de gemeente Rotterdam? Om antwoord te kunnen vinden op deze vraag organiseerde de gemeente Rotterdam op vrijdag 22 november een werkbijeenkomst voor corporaties, commerciële verhuurders, werkgevers, waaronder uitzendbureaus en (deel)gemeente(n). 

wethouder-karakusWethouder Karakus nam als vertrekpunt van zijn bijdrage de vraag in hoeverre de samenleving migratie wenselijk vindt. ‘Wij vinden als Rotterdamse samenleving het verschijnsel wenselijk. Daarom hebben we de afgelopen jaren ingezet op goede huisvesting, het voorkomen van uitbuiting en overlast voor de buurt. Het betekent dus ook dat al onze systemen op orde moeten zijn. Denk aan ook aan registratie en taal. Wat is erop tegen om taalcursussen gratis aan te bieden?’ De wethouder had moeite met de houding van sommige buurgemeenten. ‘Zij ontkennen het probleem en sturen het richting Rotterdam’. In de discussie met de zaal werd uitgebreid stil gestaan bij de heftige emoties en Nimby-gevoelens die nieuwe huisvestingsinitiatieven nog al eens oproepen. Karakus: ‘De bewijslast voor projecten ligt bij bestuurders en initiatiefnemers. ‘Zij moeten goed beheer en toezicht aan omwonenden garanderen’.

Projectleider huisvesting EU-arbeidsmigranten Jeroen van der Burg gaf een schets van de gemeentelijk zoektocht naar geschikte huisvestingslocaties. ‘Onze inzet is het om de zwaar belaste wijken te ontzien. We zien bij voorkeur nieuwe huisvestingsinitiatieven verspreid door de hele stad. Om die reden is nagenoeg de hele gemeente Rotterdam, met uitzondering van de focuswijken, ons zoekgebied’.

Om de deelnemers te inspireren werden twee nieuwe en één bestaand initiatief van tijdelijke huisvesting nader toegelicht door direct betrokkenen. Wiel van Hees, regionaal manager Camelot, ging in op de aanstaande huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig Grafisch Lyceum Eindhoven. Dennis Gerlof, directeur Woonbron toonde de kracht van het oudste Nederlandse flexwonen initiatief: de Short Stay Facility in Dordrecht. Tot slot gingen Rolf van der Meijden (senior manager Tempo Team EU-flex) en Johan Roorda (participant/eigenaar) in op de ontwikkeling van Flexhotel Zuiderpark. In dit voormalig asielzoekerscentrum wordt vanaf januari 2014 gestart met de huisvesting van 250 arbeidsmigranten.

Na verdere verdieping in sectorspecifieke subgroepen sloot Tom Boot, directeur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam af. ‘We willen met u graag op zoek gaan naar plekken die kansrijk zijn. Het organiseren van 2.000 huisvestingsplaatsen moet mogelijk zijn. Ik daag u allen uit zich bij ons te melden met goede initiatieven’.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid