Short Stay Facility, Woonbron, Dordrecht

Begin jaren 90 verhuisden de bewoners van het verzorgingshuis De Wielborgh naar een andere plek en kwam het grote gebouw leeg te staan. Het gaat om een lastige locatie, dicht bij de A16 met de bijbehorende geluidsoverlast en daardoor niet geschikt voor definitieve bewoning. Daarom werd een prijsvraag uitgeschreven, die Woonbron won. De corporatie koos voor een concept met tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen: de Short Stay Facility (SSF). Voor een symbolisch bedrag werd het gebouw aan Woonbron overgedragen, die er vervolgens fors in investeerde.

Rol Woonbron

De corporatie is investeerder, verhuurder en beheerder.

Andere betrokken partijen

Bij het project zijn naast de corporatie ook de gemeente, zorg- en onderwijsorganisaties, bedrijfsleven en buurtbewoners betrokken.

Start verhuur

De verhuur startte in 1999.

Investering in verbouw

In totaal werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Aantal huisvestingsplaatsen

De SSF bestaat uit één gebouw met 189 appartementen. Er verblijven zo’n 70 tot 80 arbeidsmigranten, maar ook mensen die er tijdelijk wonen via hulpverleningsinstanties zoals het Blijf van Mijn Lijf Huis en expats of anderen die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. Zij hebben allemaal een kamer – soms gedeeld – met douche, toilet, kookstel en koelkast. Bovendien kunnen zij gebruikmaken van de gemeenschappelijke faciliteiten, zoals schoonmaak, receptie, een wasserette, een winkel en een eetcafé.

Huurprijs en servicekosten

De prijzen variëren tussen 414 en 787 euro (inclusief gas, licht, water en kabel).

Huisvestingskeurmerk

Het complex beschikt niet over een keurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

Ongeveer zes maanden.

Huurrelatie Woonbron – arbeidsmigrant

Woonbron sluit een huurcontract met de werkgever, die vervolgens doorverhuurt aan de arbeidsmigrant. De contracten voor tijdelijk te huisvesten werknemers zijn bijzonder flexibel. Als er plaatsen vrij zijn, is alles in een paar uur geregeld. De huurcontracten zijn bovendien binnen drie werkdagen opzegbaar.

Draagvlak en communicatie

Woonbron heeft goed contact met de instellingen, politie en de bewoners.

Lessen en tips van Woonbron

  • Stel duidelijke regels voor bewoners op over geluid, alcohol en agressie. Bij de SSF lig je er bijvoorbeeld uit na twee keer een gele kaart.
  • Zorg voor continu toezicht en beheer.
  • De mensen leven echt in een gemeenschap. Dat is ook voor de buurt een groot voordeel, want het beperkt de overlast. Vaak gaat het om simpele dingen: hoe ga je met afval om bijvoorbeeld? Bij de SSF kunnen mensen dat even navragen bij de receptie. Bij problemen worden ze daarop aangesproken.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’
Meer informatie van Woonbron>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie