Artikelen

Onderwerpen: wetten-en-regels

Leren van branden in de gebouwschil van woningen

De afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest in de gevel- en dakconstructie (de zogenoemde gebouwschil) van verduurzaamde en snel … Lees verder >

Wetsvoorstel betere bescherming tegen mensenhandel naar de Tweede Kamer

De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreider en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders van mensenhandel beter opgespoord en vervolgd worden. Slachtoffers worden … Lees verder >

Terugblik op inspirerend congres Flexwonen in de provincie Utrecht

Een inspirerend en geslaagd congres, met een mooie mix van van deelnemers vanuit het rijk, gemeenten, corporaties, bouwers, architecten, beleggers en … Lees verder >

Uitzonderingen verbod op tijdelijke huurcontracten naar beide Kamers

Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten regelt dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Dit zorgt voor meer zekerheid voor huurders. Voor … Lees verder >

Ruim kwart van gemeenten heeft nog geen Meldpunt voor Misstanden bij Verhuur

Elke Nederlandse gemeente is vanaf 1 januari 2024 verplicht een meldpunt in te richten voor misstanden bij verhuur. Desondanks heeft … Lees verder >

Aantal inschrijvingen in de RNI met tijdelijk verblijfsadres

Personen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven, kunnen zich laten inschrijven in de Registratie Niet-ingezetenen  (RNI). Inschrijven in … Lees verder >

Help, mijn initiatief past niet binnen het omgevingsplan, wat nu?

Het kan voorkomen dat een initiatief niet past binnen de regels van het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Dit … Lees verder >

Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2023

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in … Lees verder >

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer norm

De Eerste Kamer stemde op 14 november in met het wetsvoorstel vaste huurcontracten, Deze wet, die door de Kamerleden Nijboer (PvdA) en … Lees verder >

Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

Bent u van plan te investeren in flexwoningen? Of investeert u al en verhuurt u flexwoningen als sociale huurwoning? Dan … Lees verder >