Artikelen

Onderwerpen: wetten-en-regels

Kamerbrief voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting, 15 september 2023

Minister de Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de voortgang van het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Realisatiecijfers en de plannen voor flexwoningen in 2023 en 2024

In de eerste helft van 2023 zijn er 2.100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1.700 modulair verplaatsbare woningen en 400 … Lees verder >

Overzicht ‘Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen’ beschikbaar

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Om hierbij te helpen, publiceert het ministerie van Binnenlandse … Lees verder >

Wetsvoorstel vaste huurcontracten: huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer norm

Het wetsvoorstel vaste huurcontracten heeft als doel huurders beter te beschermen. De kern van het wetsvoorstel is dat het in principe niet … Lees verder >

Flexibeler bestemmingsplan en kortere procedures: stimulans voor 7500 woningen

Meerdere gemeenten kunnen voor woningbouwprojecten gebruik gaan maken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. … Lees verder >

Rijk trekt geld uit voor bewoning jongeren in zorgcentra voor ouderen

Jongeren tot dertig jaar betalen minder huur als ze wonen in complexen met ouderen. Ze moeten dan wel meedoen aan … Lees verder >

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in voorgaande jaren stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken … Lees verder >

Toezichthouders corporaties over kansen en randvoorwaarden flexwonen

Flexwoningen dragen bij aan de oplossing voor tekorten op de woningmarkt. Toezichthouders zien kansen voor snelle plaatsing van kwalitatief goede … Lees verder >

Toch een compromis over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten na ‘politiek drama’

Het Kamerdebat over het afschaffen van het tijdelijke huurcontract, leidde tot een compromis tussen CDA en indieners PvdA en CU.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om … Lees verder >