Artikelen

Kadernota huisvesting buitenlandse werknemers, WF9 2008

Negen West-Friese gemeenten. Een breed samengestelde werkgroep heeft de situatie rondom buitenlandse werknemers in kaart gebracht en van daaruit concrete … Lees verder >

Groenflex Hotel in Wateringen

Tienduizenden werknemers uit Oost-Europa zoeken naarstig naar tijdelijke woonruimte. Dat leidt regelmatig tot overlast en huisjesmelkerij in woonwijken. Tegelijkertijd staat … Lees verder >

Huisvesting buitenlandse arbeidskrachten, Rivierenland

In deze handreiking wordt aangegeven welke mogelijkheden gemeenten kunnen en willen bieden voor het huisvesten van (buitenlandse) arbeidskrachten die tijdelijk … Lees verder >

Handleiding bij het gebruik van het campuscontract, Kences 2006

Een van de onderdelen van de belangenbehartiging door Kences in de afgelopen jaren is het wettelijk laten borgen van het … Lees verder >

Evaluatie project wooncontainers Kampen, DSP-Groep

Aan de rand van een woonwijk in Kampen staan sinds 1993 vier wooncontainers voor extreme overlastgevers. Deze containers werden gezien … Lees verder >

Operatie Achtertuin, Groningen

De gemeente Groningen heeft een aantal jaren geleden in een beweging “Operatie Achtertuin” vijf als riskant bestempelde voorzieningen verspreid over … Lees verder >

Het Jongerenhuis, Eindhoven

Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen, 18-28 jaar, samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek … Lees verder >