Artikelen

Typegoedkeuring modulaire woningen; wat is het en hoe kom ik er aan?

Op 24 april 2024 hebben zes bouwbedrijven, die complete modulaire woningen bouwen, een typegoedkeuring ontvangen. Hier  kunt u lezen wat typegoedkeuring … Lees verder >

Beeldvorming over tijdelijke woningen

Vandaag kwam het CBS met een bericht over de toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen voor tijdelijke woningen in 2023. … Lees verder >

Handreiking Inrichting Openbare Ruimte Flexwonen

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelde Starling, bureau in stedenbouw en landschap, een handreiking voor inrichting … Lees verder >

Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die complete modulaire woningen bouwen, kregen vandaag een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in … Lees verder >

Kamerbrief over versnellen processen en procedures woningbouw

Minister De Jonge (BZK) informeert op 20 maart 2024 de Tweede Kamer over aanvullende acties voor de noodzakelijke versnelling van … Lees verder >

Nieuwe aanvraagronde Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

Vanaf dinsdag 2 april 2024 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). De regeling … Lees verder >

Uitzonderingen verbod op tijdelijke huurcontracten naar beide Kamers

Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten regelt dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Dit zorgt voor meer zekerheid voor huurders. Voor … Lees verder >

Woonkwaliteitsplan Flexwonen

Vlot Architecten uit Den Haag ontwikkelde in opdracht van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) een woonkwaliteitsplan voor flexwonen. Dit woonkwaliteitsplan … Lees verder >

De Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen (RTHF) is gepubliceerd; is de eigen bijdrage van 1.000 euro per woning het waard?

Sinds mei dit jaar kunnen investeerders in flexwoningen voor het sociale segment zich melden voor de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen, … Lees verder >

Verkenning Adviesraad Migratie – ‘Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?’

De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige demografische uitdagingen te verlichten. Daarbij … Lees verder >