Huisvestingseffectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid

Om de huisvesting van arbeidsmigranten in betere banen te leiden, adviseerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een verplichte effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid. Het idee erachter is dat -naar analogie van de milieueffectrapportage (MER)- op deze wijze meer grip kan worden verkregen op de mogelijke gevolgen van bedrijfsvestiging voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De aanbevelingen van het aanjaagteam

Het rapport stelde voor om de vormgeving van een huisvestingseffectrapportage te onderzoeken en te verankeren:

‘Bij besluitvorming over nieuwe bedrijvigheid zouden gemeenten en provincies de huisvestingsvraag als gevolg van de inzet van arbeidsmigranten onderdeel moeten maken van het vestigingsbeleid. Daardoor worden portentiele knelpunten met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten eerder onderkend. Deze verplichting zou moeten worden vastgelegd in een provinciale RO-verordening.’ 

 

Waar staan we nu?

Momenteel werkt de VNG werkt vanuit het ondersteuningsteam aan een dergelijk instrument. Dit gebeurt in een werkgroep met gemeenten, provincies en SZW. Ook het Rijk zal aanhaken bij de opzet van een effectrapportage die een handreiking biedt in deze situaties. De verwachting is dat de ontwikkeling van de effectrapportage in de loop van 2023 is afgerond.

 

Meer informatie

 

Uitgelicht

Webinar de bedrijfseffectrapportage, 28 april 2022

 

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Wetten en regels