Beleid en toetsingskader huisvesting arbeidsmigranten Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft in november 2020 een toetsingskader en een communicatiekader voor initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Beide liggen in het verlengde van het  Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland, dat al in 2019 is vastgesteld.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie