Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom

In november 2015 sloten Rijk en gemeenten een bestuursakkoord over de verhoogde instroom van asielzoekers. 

Download het bestuursakkoord

In het akkoord werd een aantal stimuleringsmaatregelen afgesproken o.a. om tot versnelde huisvesting van vergunninghouders te komen. Daartoe behoren de subsidieregeling huisvesting vergunninghouders, het gemeentelijk versnellings arrangement (GVA) en de beschikbaarstelling van vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf tegen gunstige voorwaarden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Vluchtelingen