Bijeenkomst Huisvesting arbeidsmigranten Haaglanden 2012

Op 18 juni 2012 vond in Den Haag een verkennende regionale startconferentie plaats. Er is toen een zogeheten 'aanjaagteam' geformeerd.


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Haaglanden,