Prikkelende bijeenkomst Stadsgewest Haaglanden

Wat is uw belangrijkste argument om sceptici te overtuigen dat adequate huisvesting van arbeidsmigranten noodzakelijk is? Waarom is de thematiek in uw gemeente nog niet bestuurlijk geagendeerd?  Op verschillende manieren probeerde dagvoorzitter Frénk van der Linden de ongeveer 70 bestuurders van gemeenten, werkgevers, corporaties en andere huisvesters uit de regio Haaglanden te prikkelen en te inspireren. Dit met als doel op korte termijn met elkaar tot concrete bestuurlijke afspraken te komen. 

Klik hier voor een videoimpressie

bijeenkomst-haaglanden-1van2-20-juni-2012Regiobestuurder Wonen Bé Emmens blikte als eerste spreker terug op de inzet van verschillende gemeenten. ‘Verschillende gemeenten als Den Haag , Westland en Pijnacker-Nootdorp hebben grote stappen gezet,maar we zijn er nog niet. Wij willen als Stadsgewest optimale condities organiseren opdat de benodigde stappen komende tijd genomen kunnen worden’.  Na de toelichting op de Nationale Verklaring door Meindert Smallenbroek (directeur Woningbouw BZK) lichtte Niek Timmermans van Panteia-EIM de eerste resultaten toe van onderzoek naar de aard en omvang van de arbeidsmigratie naar Haaglanden. ‘Wij schatten dat er 35.000 arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa zijn in Haaglanden. Den Haag en Westland zijn hierin hotspotgebieden. Maar we zien ook dat ze in alle andere gemeenten van de regio wonen èn werken’.

De pauze werd gebruikt om via een meet and greet deelnemers te verleiden contact te leggen met vertegenwoordigers uit anders branches. Zo ontstonden er levendige gesprekken tussen de aanwezigen  van gemeenten, huisvesters en werkgevers. Dat vormde een mooie opmaat naar het volgende programmaonderdeel: de presentatie van het zogeheten aanjaagteam.

bijeenkomst-haaglanden-2van2-20-juni-2012Karin van Dreven (bestuurder Haagwonen), Arne Weverling (wethouder Westland) en John Snoep (SRS Servicediensten) legden hun drijfveren uit om na deze bijeenkomst ook alles in het werk te zetten om het niet alleen bij deze bijeenkomst en enkel mooie woorden te laten. Het uiteindelijke doel is om op korte termijn te komen tot concrete bestuurlijke afspraken. Arne Weverling: ‘Graag wil ik de komende tijd met mijn collegae in de regio afspraken maken om samen tot oplossingen te komen. De eerste afspraak met Zoetermeer heb ik inmiddels al gemaakt’.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid