Financiële impuls voor provincies om flexwonen te bevorderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voorziet de provincies van een financiële impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Dat maakte Martijn Schut, plaatsvervangend directeur Woningmarkt, op dinsdagavond 3 december bekend tijdens het Congres Flexwonen in Zeeland.

Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. Ook een financiële bijdrage aan nieuwe projecten behoort tot de mogelijkheden.

Stimuleringsaanpak

Deze impuls is onderdeel van een groot pakket van maatregelen om flexwonen te stimuleren, waaronder een vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen, die per 1 januari 2020 ingaat. Daarnaast werkt BZK al nauw samen met provincies, omdat zij een belangrijke schakelfunctie hebben en omdat de vraagstukken rondom flexwonen in elke provincie een ander karakter hebben.

Versnellingskamers Flexwonen

Verder ondersteunt BZK (samen met de RVO) lokale initiatieven via de zogeheten Versnellingskamers. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept. Gemeenten kunnen zich daar eenvoudig voor aanmelden door een e-mail te sturen naar flexwonen@minbzk.nl.

Flexwonen biedt uitkomsten voor mensen, zogenoemde spoedzoekers, die op korte termijn een woning nodig hebben, zoals ouderen, studenten of arbeidsmigranten. Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast heeft één van de volgende aspecten een tijdelijk karakter: de woning zelf, de bewoning of de locatie.

bron:ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties>

zie ook: Kamerbrief over stimuleringsaanpak Flexwonen>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen