Flexwonencafé Stadsregio Rotterdam: ‘Blijf komen met goede voorstellen’

Zo'n zestig vertegenwoordigers van gemeenten, huisvesters en werkgevers togen op 21 mei naar de Valkenhof in Vlaardingen. In dat voormalige verzorgingshuis wonen tijdelijk zo'n 130 EU-arbeidsmigranten in 1- en 2-persoonsappartementen. Aan zulke voorzieningen is in de regio grote behoefte. Het Flexwonencafé had dan ook als doel om te verkennen hoe de huisvestingsbehoefte van EU-arbeidsmigranten in de regio een extra impuls kan krijgen.

impressie-flexwonencafe-stadsregio-rotterdam-21-mei-2015Arianne van de Rijst, projectleider EU-arbeidsmigranten van het ministerie van BZK, verzorgde een van de pitches: ”Het zwaartepunt van de in ons land aanwezige arbeidsmigranten ligt in uw regio. En toch is dit een van weinige regio’s waar nog géén regiobrede afspraken voor voldoende en goede huisvesting zijn gemaakt. Daar maken ook de minister en de Tweede Kamer zich zorgen over. Ik roep u op: blijf niet hangen in onderzoeken naar aantallen maar ga nú alvast aan de slag.”

Hans Versluijs, wethouder van Vlaardingen en regionaal portefeuillehouder huisvesting arbeidsmigranten erkende ‘dat er meer dan een tandje bij moest’. Hij noemde het van belang dat alle 14 gemeenten in de regio een bijdrage leveren in de opgave. ”Verder ben ik blij dat mijn collega wethouders en ik regelmatig benaderd worden met goede huisvestingvoorstellen. Ik daag u uit: blijf dat doen want hierin hebben we elkaar keihard nodig.”

Frans Born vertelde in zijn pitch over de groeiende vraag, die zijn bedrijf United Homes zowel in Nederland als daarbuiten ondervindt. Hij drong aan op meer tempo en constistent beleid bij gemeenten. En verder deed het café waarvoor het bedoeld is: veel netwerken en uitwisseling van plannen en ideeën!

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Expertisecentrum Flexwonen en mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeente Vlaardingen, Stadsregio Rotterdam, Homeflex, Stipt/Tradiro, United Homes en DockHolland Huisvesting.

Dit was het tweede flexwonencafé in een reeks. De volgende regio wordt al gepland; u hoort spoedig waar en wanneer! Als u niet wilt wachten tot we vanzelf bij ú langskomen, neem dan contact met ons op.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie