Huisvesting over meerdere kernen R&B Wonen, Borsele

Woningcorporatie R&B Wonen bezit circa 4.300 woningen in de gemeenten Borsele en Reimerswaal in Zeeland. Het bezit is verspreid over 22 kernen in deze (toekomstige) krimpregio. De groep arbeidsmigranten is hier groeiende. Als arbeidsmigranten in deze krimpregio blijven wonen, helpt dat bij het in stand houden van voorzieningen in de kernen en de regio. Zij vormen de ‘nieuwe Zeeuwen’. Arbeidsmigranten komen in deze regio in reguliere woningen te wonen.

rb-wonen-borsele

Rol R&B Wonen

De corporatie is de verhuurder.

Andere betrokken partijen

Een uitzendbureau is huurder van R&B Wonen. De gemeente Borsele formuleerde in haar beleid dat bij maximaal vier arbeidsmigranten per woning geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Start verhuur

In december 2011 kwam in ’s-Heerenhoek bij wijze van proef de eerste woning voor arbeidsmigranten beschikbaar. Deze proef is per 1 januari 2013 omgezet in beleid. Het gaat hierbij om woningen uit de reguliere
voorraad.

Investering in verbouw of nieuwbouw

Bij dit project was geen sprake van investeringen. De woningen zijn vooraf geselecteerd op aantal slaapkamers en op de aanwezigheid van voldoende parkeermogelijkheden.

Aantal huisvestingsplaatsen

De corporatie stelt een beperkt aantal huizen beschikbaar waar maximaal vier arbeidsmigranten kunnen wonen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en deelt voorzieningen als keuken en badkamer. Het doel is om dit project verder uit te werken: als er een geschikte woning bij mutatie beschikbaar komt, wordt deze aangeboden aan de doelgroep via de uitzendorganisaties. R&B Wonen beperkt zich in eerste instantie tot maximaal drie woningen per kern, afhankelijk van de omvang van de kern. Het aantal woningen is nog niet uitgebreid vanwege het grote aanbod van onverkoopbare particuliere woningen, die tijdelijk verhuurd worden met een lage huurprijs. Naar verwachting neemt de vraag toe als de koopmarkt weer aantrekt.

Huurprijs en servicekosten 

De corporatie verhuurt de woningen tegen de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het uitzendbureau berekent arbeidsmigranten tot maximaal 75 euro per persoon per week voor de woonruimte. Dat is inclusief energie en gebruik van een vervoermiddel (brandstof meegerekend). Vooraf zijn per locatie duidelijke afspraken gemaakt over parkeren en tuinonderhoud.

Huisvestingskeurmerk

De woningen beschikken niet over een keurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

Van de gemiddelde verblijfsduur is bij de corporatie nog geen beeld. Wel is afgesproken dat de bewonerssamenstelling niet steeds wisselt.

Huurrelatie R&B Wonen – arbeidsmigrant

R&B Wonen stelt huizen beschikbaar waar maximaal vier arbeidsmigranten kunnen wonen. De huurder sluit het huurcontract af met het uitzendbureau. Het gaat om sociale huurwoningen (DAEB ). Bij verhuur aan deze doelgroep worden ze tijdelijk als niet-DAEB aangemerkt, het gezamenlijk inkomen van de bewoners is namelijk hoger dan de inkomensgrens. Later kunnen de woningen weer terug gaan naar DAEB -bezit, als ze worden verhuurd aan huurders met een inkomen beneden de inkomensgrens.

Draagvlak en communicatie

De directe buren zijn voor de komst van de bewoners door zowel de R&B Wonen als het uitzendbureau
geïnformeerd. Ook de dorpsraad en de gemeente zijn op de hoogte gebracht. Zij hebben een contactnummer van R&B Wonen. Dit nummer is nooit gebeld. Bij de corporatie zijn nooit klachten binnengekomen. R&B Wonen voert geen aanvullende activiteiten uit met betrekking tot integratie.

Lessen en tips

ƒ Het is van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt over zaken als:

  1. het aantal bewoners in een woning
  2. geen wisselende groepen bewoners
  3. het onderhoud van met name de voortuin
  4. de plaats waar auto’s geparkeerd worden
  5. (geluids)overlast.

ƒƒ Kies voor een locatie waar de kans van slagen het grootst is. Let daarbij op voldoende parkeervoorzieningen, de
gehorigheid van de (hoek)woning en een onderhoudsvriendelijke voortuin.
ƒƒ Zie deze groep als gewone bewoners en blaas het niet teveel op als een bijzonder project in het dorp. Een
schijnwerper erop zorgt dat iedereen er juist op gaat letten.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie