Kamergewijze verhuur Thuisvester, Zundert

Arbeidsmigranten verblijven steeds vaker in het werkgebied van Thuisvester. Met name in de gemeente Zundert is er gebrek aan geschikte huisvesting. Met een pilot voor kamergewijze verhuur zet Thuisvester zich in voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die minimaal een half jaar in Nederland verblijven en de intentie hebben zich hier te vestigen. Deze mid-stay-huisvesting is een stap tussen huisvesting bij de werkgever en uiteindelijke reguliere huisvesting.

kamergewijze-verhuur-zundertRol Thuisvester

De corporatie is initiatiefnemer, verhuurder en beheerder.

Andere betrokken partijen

Thuisvester zoekt samenwerking met werkgevers van arbeidsmigranten om het project bekend te maken onder de doelgroep. Ook zoekt zij direct contact met de arbeidsmigranten via migrantenorganisaties (zoals PLON en Migrada). Ook met de gemeenten en huurdersorganisaties zijn afspraken gemaakt.

Start verhuur

Vanaf 2012 gingen de eerste kamers in de verhuur.

Investering in verbouw of nieuwbouw

De investeringskosten zijn circa 20.000 euro per woning voor ombouw en inventaris. Reguliere huurwoningen worden bij mutatie gereed gemaakt voor kamerverhuur door verbouw, stoffering en meubilering.

Aantal huisvestingsplaatsen

In een periode van twee jaar zet Thuisvester in de gemeenten Zundert, Oosterhout, Rucphen en Geertruidenberg per jaar maximaal vijf woningen per gemeente in voor de pilot. De woningen hebben maximaal vier kamers. Dit betekent dat er in een periode van twee jaar maximaal 160 huisvestingsplaatsen ontstaan.

Huurprijs en servicekosten

De totale huurprijs, inclusief servicekosten per gemeubileerde kamer, bedraagt 350 euro per maand. Naast een eigen slaapvertrek valt hier ook het gezamenlijk gebruik van woonkamer, keuken en sanitair door vier personen onder. De huurprijs is inclusief beheer door een huismeester, inventaris, voorschot op gas, water, stookkosten, verzekeringen, internet- en tv-aansluiting.

Huisvestingskeurmerk

De woningen hebben nog geen keurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

Thuisvester richt zich op arbeidsmigranten die al langere tijd in Nederland verblijven (langer dan zes maanden) en de intentie hebben zich hier te vestigen. Ze krijgen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opzegtermijn voor de verhuurder is een maand. Over de gemiddelde verblijfsduur is nog niets te zeggen omdat er nog geen bewoners verhuisd zijn.

Huurrelatie Thuisvester – arbeidsmigrant

Thuisvester heeft als verhuurder een directe relatie met de arbeidsmigrant.
Draagvlak en communicatie De pilot is low profile gehouden. De arbeidsmigranten maakten kennis met de omwonenden toen zij in de woning trokken. De huismeester is contactpersoon voor omwonenden en bewoners. Er zijn geen negatieve reacties van omwonenden binnengekomen. De kamerverhuur gaat overigens niet ten koste van het reguliere woningaanbod, omdat dit gecompenseerd wordt
met nieuwbouw en aanpassing van geplande verkoop van huurwoningen.

Tip van Thuisvester

Creëer gezamenlijk met andere corporaties bekendheid bij arbeidsmigranten over het fenomeen ‘woningcorporaties’ en de mogelijkheden die zij bieden.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie