Kompas Noordkop stopt, controles verder, aanjaagteam aan de slag

Kompas Noordkop stopt, controles huisvesting arbeidsmigranten verder in bestaande regelingen, aanjaagteam aan de slag met realisatie duizend extra bedden.

Bekijk eindrapport project Kompas Noordkop

Minder arbeidsmigranten per woning. Meer aanvragen voor legalisatie van verblijfslocaties. Toenemend aantal inschrijvingen van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP). Geen waterbedeffect binnen de Noordkop. Een greep uit de resultaten van Kompas Noordkop, zoals die maandag 8 december werd gepresenteerd bij de afronding van dit project rond huisvesting van arbeidsmigranten uit de EU. Tot tevredenheid van Burgemeester Jaap Nawijn van gemeente Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas Noordkop: ‘We hebben huisvesting arbeidsmigranten op de agenda gezet. Er is meer draagvlak door. Een mooi moment om dit project in bestaande regelingen door te laten gaan.’  

Wat dat laatste betreft gaat een aanjaagteam aan de slag met realisatie van duizend extra bedden. Tijdens de presentatie van de uitkomsten van Kompas werden ze voorgesteld. Het gaat om Theo Meskers (wethouder gemeente Hollands Kroon), Bert Rotteveel (projectontwikkelaar/commerciële huisvester), John Hendriks (directeur/bestuurder Wooncompagnie), John Schuyt (AgriPool Uitzend B.V. uit Heerhugowaard), Cindy Nijssen (consulent SKIA), Jacob-Jan Vijn (huisvester arbeidsmigranten) en Loek Punt (onafhankelijke ervaringsdeskundige huisvesting arbeidsmigranten).

850 arbeidsmigranten geïnterviewd

November dit jaar kwam een einde aan 22 maanden controles. Het interventieteam van Kompas Noordkop bezocht in totaal 150 adressen en trof 850 arbeidsmigranten aan. Allen zijn ze geïnterviewd. Deze zijn verdeeld over veertien nationaliteiten, waarvan 85 procent Polen. Al met al zijn vierhonderd buitenlandse werknemers geregistreerd in de BRP. Negentig procent van de aangetroffen personen, die voldeden aan de registratiecriteria, stonden niet geregistreerd in de BRP. Vijf verblijfadressen zijn na een controle ontruimd. Er zijn vierhonderd signalen uitgezet naar de landelijke partners.

Recht op fatsoenlijke huisvesting

De vier gemeenten binnen de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen) sloten eind 2012 aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten. Dat draaide van 2009 tot en met 2013 in West-Friesland. Vanaf februari 2013 waren er in de Noordkop wekelijks controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo’n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo’n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra. De Noordkopgemeenten werkten binnen Kompas Noordkop samen met politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunde het project. Centraal bij Kompas stond huisvesting van arbeidsmigranten die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: ‘arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving