Langer verblijvende arbeidsmigranten, Mercatus, Emmeloord

In Emmeloord en in de tien dorpen van de Noordoostpolder wonen ongeveer 5.000 mensen in een woning van Mercatus. Met de komst van arbeidsmigranten in de verschillende kleinere gemeenschappen, ontstond enige wrijving tussen de bewoners van het eerste uur en de nieuwkomers. Dorpsbewoners klaagden over feestjes en barbecues in de achtertuin, overbewoning en veel auto's in de straat. Om de onderlinge verstandhouding, het begrippen de sfeer te verbeteren, zocht Mercatus naar oplossingen.

Rol Mercatus

Mercatus is verhuurder van woningen aan arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de corporatie de rol van aanjager van het verbeteren van de leefbaarheid: Mercatus maakt deel uit van het samenwerkingsverband Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Met deze samenwerking tussen bewoners, gemeente, welzijnsorganisatie Carrefour en de politie wil Mercatus de leefkwaliteit versterken, het vertrouwen in Mercatus vergroten en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren.

Investering

Mercatus zet leefbaarheidsmedewerkers en wijkbeheerders in voor het project. Daarnaast gaf Mercatus een eenmalige bijdrage van 500 euro voor sociale activiteiten in het dorp Kraggenburg.

Huurrelatie Mercatus – arbeidsmigrant

Tussen Mercatus en de arbeidsmigrant is een directe huurrelatie.

Draagvlak en communicatie

Partijen uit het IGW spraken veelvuldig over het vraagstuk rondom de integratie van arbeidsmigranten. De laatste jaren is een omslag te zien in de weerstand die er aanvankelijk was. Dorpen ondernemen (soms in samenwerking met IGW) activiteiten om de arbeidsmigranten welkom te heten. Zo werd in het dorp Kraggenburg in 2012 een bijeenkomst gehouden onder de naam Razem (Pools voor ‘samen’). Het project staat voor het verbeteren van het contact tussen de Poolse arbeiders en de dorpsbewoners van Kraggenburg. Dit project werd door de organisatie van Kern met pit al eerder gekozen als beste leefbaarheidsproject van Flevoland. Deze activiteit kreeg door de positieve uitwerking navolging in Nagele.

Tip van Mercatus

Overleg met bewoners en neem hen serieus. Zij weten het beste hoe zij hun omgeving kunnen verbeteren.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie