Medemblik verruimt beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

WOGNUM – Woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik kunnen groter worden dan maximaal 50 personen. Vier partijen in de gemeenteraad (de PvdA plus de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en D66) namen vorige week dit besluit.

Met het besluit komt de gemeenteraad tegemoet aan de oproep die het ambassadeursteam onder leiding van oud-wethouder Kasper Gutter eerder deed. Dat team constateerde dat de beperkingen in het geldende beleid maakten dat er geen enkel plan van de grond kwam. En plannen voor meer huisvesting waren er genoeg. In een commissievergadering in mei presenteerde Gutter nog drie plannen voor huisvesting op locaties waar daar veel behoefte aan is. Hij noemde dat toen ‘de laatste kans’ voor de gemeente om te laten zien dat men serieus aan fatsoenlijke huisvesting wilde meewerken.

Eerder had minister Blok al een brief aan alle gemeenteraden in West-Friesland gestuurd waarin hij zorg uitsprak over het achterblijven van de regio op dit punt. Ook ondernemers in West-Friesland riepen de gemeente op om meer mogelijk te maken, omdat hun bedrijven de arbeidsmigranten hard nodig hebben. Kort voor de raadsvergadering was nog een groep raadsleden op bezoek gegaan in het Slothuys in Opmeer, waar ca. 160 arbeidsmigranten wonen. Noch binnen, noch buiten het Slothuys leidt dat tot noemenswaardige problemen.

De 7 gemeenten in West-Friesland hebben in 2013 de afspraak gemaakt om 6.000 extra verblijfsplaatsen mogelijk te maken. Tot nu toe zijn dat er ca. 2.300. Naar schatting zijn er zo’n 15.000 arbeidsmigranten werkzaam in deze regio.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid