Mid-stay-accomodatie Irenehof, Wonen Limburg, Peel en Maas

Wonen Limburg is al geruime tijd zeer betrokken bij de huisvesting van arbeidsmigranten en andere mensen met een woonurgentie. Door onzekerheden en toekomstverwachtingen gaan projectontwikkelaars en corporaties op dit moment minder snel over tot nieuwbouw. Het tijdelijke huisvestingsconcept Irenehof is een duurzaam en flexibel alternatief voor vaste bouw. De accommodatie zal voor ongeveer tien jaar blijven staan. Door het demontabele karakter kan het gebouw bij veranderende behoefte in de toekomst aangepast worden. De materialen zijn herbruikbaar en recyclebaar.

irenehof
Rol Wonen Limburg

Wonen Limburg gaat de appartementen verhuren.

Andere betrokken partijen

De gemeente Peel en Maas is betrokken op het gebied van vergunningen en is daarnaast medefinancier (in infrastructuur en groenvoorziening). Daarnaast is Neptunus betrokken als ontwikkelaar, bouwer en eigenaar van het gebouw.

Start verhuur

De verhuur start in januari 2014.

Investering in verbouw of nieuwbouw

Wonen Limburg draagt jaarlijks 29.000 euro bij aan het project, Neptunus 51.000 euro (naar verwachting jaarlijks) en de gemeente betaalt eenmalig 55.000 euro (onder meer voor de aanleg van infrastructuur en het groenbeheer).

Aantal huisvestingsplaatsen

De Irenehof telt zestien tweekamerappartementen en vier driekamerappartementen die zijn bedoeld voor diverse doelgroepen met een woonurgentie.

Huurprijs en servicekosten

De huurprijs is nog niet vastgesteld. Volgens het woningwaarderingssysteem ligt het tussen de 418 en 538 euro per maand.

Huisvestingskeurmerk

Er is geen huisvestingskeurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur is nog niet bekend. Arbeidsmigranten die hier langer dan zes maanden verblijven en zich mogelijk op termijn willen vestigen, behoren tot de doelgroep.

Huurrelatie Wonen Limburg – arbeidsmigrant

Wonen Limburg verhuurt direct aan bewoners zelf.

Draagvlak en communicatie

Een inloopmiddag werd door omwonenden als zeer positief ervaren. Zij waren blij verrast met de uitstraling van het gebouw (men had gezien het tijdelijke karakter van het gebouw containers of units verwacht). Een veelgehoorde reactie was: ”Dit hadden jullie veel eerder moeten doen.”

Lessen en tips van Wonen Limburg

  • Communiceer voor dit soort concepten niet apart over arbeidsmigranten. Hiermee maak je onnodig verschillende groepen met een woonurgentie bijzonder (zoals arbeidsmigranten, mensen die in een echtscheidingsprocedure zitten en ex-studenten).
  • De inloopbijeenkomst vond Wonen Limburg voor dit doel veel positiever dan een openbare bijeenkomst. Een inloopbijeenkomst is laagdrempelig en biedt ruimte voor een persoonlijke ontvangst en om alle vragen gericht te beantwoorden.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie