Mixx Inn, Den Haag

Verzorgingshuis Vijverzicht was in 2003 verouderd en niet eenvoudig opnieuw voor ouderen geschikt te maken. Als alternatief voor sloop werd de Mixx Inn ontwikkeld, een concept dat het gebouw geschikt maakt voor verschillende groepen die kortdurend woonruimte nodig hebben. De Mixx Inn bevat naast short-stay-kamers een kinderdagverblijf, een bewegingscentrum voor ouderen, een hotel en een restaurant.

Rol Haag Wonen

De corporatie is de verhuurder en beheerder.

Andere betrokken partijen

Bij het project zijn diverse sociaal maatschappelijke organisaties (kinderdagverblijf, bewegingscentrum voor ouderen, Stichting Anton Constance en St. Luna), uitzendbureau Voorne Putten en Facilicom (facilitair bedrijf) betrokken.

Start verhuur

Vanaf 2011 ging de grootschalige verhuur van start.

Investering in verbouw of nieuwbouw

De stichtingskosten zijn 12,6 miljoen euro.

Aantal huisvestingsplaatsen

Mixx Inn telt 115 zelfstandige woonunits verdeeld over vijf etages. De helft wordt verhuurd aan sociaal maatschappelijke partijen en de andere helft aan commerciële partijen. De woonunits zijn 22 vierkante meter, gestoffeerd en gemeubileerd en voorzien van een woon/slaapkamer, keuken en douche/toiletruimte met wastafel. Daarnaast zit in de Mixx Inn een hotel met 20 kamers en een restaurant.

Huurprijs en servicekosten

De huurprijs bedraagt 361,94 euro per maand en de servicekosten 140 euro per maand. Dat is een totaalbedrag van 501,94 euro per maand.

Huisvestingskeurmerk

Het complex voldoet aan het Certified Flex Home-keurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

Haag Wonen verhuurt de woonunits aan maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven. Zij verhuren ze weer door aan hun cliënten en/of medewerkers. Arbeidsmigranten verblijven er gemiddeld drie tot zes maanden. Bewoners van maatschappelijke instellingen verblijven er gemiddeld zes tot twaalf maanden.

Huurrelatie Haag Wonen – arbeidsmigrant

Het uitzendbureau is de hurende partij. Arbeidsmigranten zijn onderhuurders.

Draagvlak en communicatie

Haag Wonen hecht er belang aan dat de woonvoorziening iets toevoegt voor buurtbewoners. Daarom zijn zij ook welkom in het restaurant. Haag Wonen communiceert bewust niet met de omgeving dat een nieuwe huurder een woning betrekt.

Lessen en tips van Haag Wonen

  • Zorg voor een goed dagelijks beheer.
  • Een 24-uurs receptie functioneert goed als direct aanspreekpunt en zorgt bovendien voor toezicht op bewoners en bezoekers.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie