Provincie Limburg

Arbeidsmigranten

Een groot deel van de Provincie Limburg is een zogeheten krimpregio, waarin het aantal inwoners en in het bijzonder de inwoners die actief zijn op de arbeidsmarkt een dalende lijn vertoont. Andere delen worden anticipeerregio’s genoemd, wat wil zeggen dat zo’n krimp in de nabije toekomst wordt verwacht. Dat verklaart wellicht waarom er in Limburg al lang veel aandacht is voor zowel de huisvesting, als de integratie en inburgering van arbeidsmigranten. Meer nog dan in andere delen van het land worden arbeidsmigranten, zeker de vestigers, gezien als een kans om de vitaliteit van de regio te behouden.

Zie ook de pagina over huisvesting arbeidsmigranten in de provincie Limburg

Flexwonen

De verwachte afname van de bevolking maakte dat gemeenten en corporaties in Limburg ook bij de koplopers hoorden bij het realiseren van flexwonen. Zo realiseerde woningcorporatie Wonen Limburg zich al vroeg dat er op verschillende plaatsen veel vraag was naar betaalbare woningen, terwijl daar niet of nauwelijks gebouwd kon worden vanwege de verwachte bevolkingsdaling. Wonen Limburg vond de oplossing door in verschillende plaatsen verplaatsbare woningen te realiseren, die op dat moment in de vraag konden voorzien en die bij een afnemende vraag naar elders konden worden verplaatst.

In juni 2020 organiseerde de provincie het Limburgs Webinar Flexwonen. Een impressie daarvan vind u hier

In september 2020 volgde de Limburgse week van het flexwonen. Een impressie van de ateliers kunt u hier zien.

Zie ook de pagina Huisvesting woonurgenten op de website van de provincie.


Contactgegevens

Romy Roumans
contactpersoon huisvesting internationale werknemers
+31 (0)6 27 65 86 32
Gouvernement aan de Maas - Limburglaan 10
6229 GA   Randwyck-Maastricht