Provincie Limburg


Een groot deel van de Provincie Limburg is een zogeheten krimpregio, waarin het aantal inwoners en in het bijzonder de inwoners die actief zijn op de arbeidsmarkt een dalende lijn vertoont. Dat verklaart wellicht waarom er in Limburg al lang veel aandacht is voor zowel de huisvesting, als de integratie en inburgering van arbeidsmigranten. Meer nog dan in andere delen van het land worden arbeidsmigranten, zeker de vestigers, gezien als een kans om de vitaliteit van de regio te behouden.

Zie ook de pagina over huisvesting arbeidsmigranten in de provincie Limburg

Zie ook de pagina Huisvesting arbeidsmigranten op de website van de provincie

Zie ook de pagina Huisvesting verblijfsgerechtigden op de website van de provincie

Zie ook de pagina Huisvesting woonurgenten op de website van de provincie


Contactgegevens

Ed Roos
senior beleidsmedewerker Ruimte/ Ruimtelijke ontwikkeling
31 (0)43 389 8804

Adres

Gouvernement aan de Maas - Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht