Nieuwe CBS-cijfers over EU-arbeidsmigranten beschikbaar

Gemeenten, woningcorporaties en andere huisvesters hebben behoefte om het aantal EU-arbeidsmigranten -en mede daarmee de huisvestingsopgave- in kaart te brengen.

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van BZK een geactualiseerde analyse gemaakt van het aantal in de GBA en/of in de polisadministratie van het UWV ingeschreven arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, nu voor alle gemeenten in Nederland. Ondanks de zo actueel mogelijke cijfers blijkt het in de praktijk nog een lastige opgave om die te vertalen naar een huisvestingsopgave. Het expertisecentrum kan u daarbij behulpzaam zijn. De CBS-tabellenset en een ondersteunende toolkit vindt u bijgaand.

CBS-tabellenset

ondersteunende toolkit

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures